Wniosek

Osielec, 22-03-2014 rok.

Zwracamy się prośbą o złożenia odpowiedzi na zapytania ofertowe w terminie 10 dni od ogłoszenia niniejszej informacji.

Szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne poszczególnych przedmiotów zamówienia zawarte są w biznesplanie przedsięwzięcia Pt zwiększenie konkurencyjności Firmy Adam Pochopień poprzez zastosowanie najnowocześniejszej innowacji produktowej i procesowej (dokument do wglądu w siedzibie firmy lub w formie elektronicznej).

Zapytanie ofertowe nr 1

Wtryskarka o napędach elektrycznych do przetwarzania tworzyw polimerowych o sile zamykania około 2160 kN.

Zapytanie ofertowe nr 2

Robot o napędach elektrycznych do odbioru wyprasek z gniazda formy wtryskowej.

Zapytanie ofertowe nr 3

Transporter do współpracy z robotem.

Zapytanie ofertowe nr 4

Mieszalnica z dozownikiem proszku.

Zapytanie ofertowe nr 5

Podwójny termoregulator do utrzymania stałej temperatury gniazda formy .

Zapytanie ofertowe nr 6

Młyn nożowy do rozdrabniania odpadów produkcyjnych.

Zapytanie ofertowe nr 7

Dwunastostrefowy regulator temperatury do systemów gorąco – kanałowych .

Składając ofertę należy wskazać na poniższe parametry dla poszczególnych zapytań:

Cena netto przedmiotu sprzedaży: …………………
Termin możliwej dostawy: ………………………………
Termin płatności: ……………………………………………
Udzielona gwarancja ………………………………………

Copyrights © 2013
All Rights Reserved