Projekt

Osielec, 22-03-2014 rok.

Nasza Firma realizuje obecnie projekt: Zwiększenie konkurencyjności Firmy Adam Pochopień poprzez zastosowanie najnowocześniejszej innowacji produktowej i procesowej.


Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013


„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Copyrights © 2013
All Rights Reserved